Het kanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel

KANAAL

ecologische corridor


Het Brussels gewest mag zich met gepaste trots een van de groenste hoofdsteden van Europa noemen. En toch is er maar weinig natuur aanwezig in de dichtbevolkte wijken in het centrum, vooral dan in de kanaalzone. Die blauwe corridor mag dan wel reeds goed zijn voor bepaalde soorten (vissen, watervogels) maar in en rond het kanaal ontbreekt op veel plaatsen het nodige groen dat zorgt voor biodiversiteit en dat de leefomgeving van de buurtbewoners zou kunnen verfraaien.

Het project ‘Het kanaal, ecologische corridor in hartje Brussel’ wil informeren en sensibiliseren over de ecologische functie van de waterweg, maar wil ook aanzetten tot concrete acties ten voordele van de natuur langs het kanaal en de Zenne (daar waar die niet overwelfd is). De bedoeling is om een dynamiek op gang te brengen om de natuur een handje te helpen in dit deel van de hoofdstad dat op dit ogenblik in volle ontwikkeling is.

Iedereen in de kanaalzone - bedrijven, gemeenschappen (gemeenten, het Gewest, wijkcontracten) en burgers - is van harte welkom om mee op de kar te springen voor de natuur, zowel in de publieke ruimte als op privéterrein. De geleidelijke transformatie van deze blauwe corridor naar een groene corridor kan de biodiversiteit alleen maar ten goede komen en zal de levenskwaliteit en het imago van de veranderende kanaalzone gevoelig verbeteren.

Op deze website kan u kennismaken met voorstellen om ruimtes natuurvriendelijk in te richten, verwezenlijkingen in Brussel, dromen voor Brussel, u leert iets bij over de biodiversiteit die eigen is aan het kanaal en de Zenne waar die niet overwelfd is, en u vindt er ook de partners die meewerken aan het project.Neem gerust contact op met ons. Wij helpen u in actie te komen voor de natuur!

Pleidooi om het ecologisch potentieel van het kanaal in Brussel te ontwikkelen >
‘Het Zennekanaal, een ecologische corridor in hartje Brussel’ (folder) >

Fotoreportage van het kanaal en zijn oevers >

Actualiteit


September - oktober 2023: Begeleide bezoeken: op zoek naar biodiversiteit langs het kanaal en de Zenne in Brussel
Meer weten >

Juni 2023: Ontdek de 10de Newsletter ‘Kanaal, ecologische corridor’
Meer weten >

Mei 2023 : De Waterbus vaart opnieuw: verken het kanaal per boot!
Meer weten >

Maart 2023 : Campagne van de Haven van Brussel: 'Afval in mijn kanaal? Doe effe normaal!'
Meer weten >

November 2022 - april 2023 : Tijdelijke tentoonstelling ‘Het Kanaal van Oblensky’ in La Fonderie
Meer weten >

December 2022: Verslag over de staat van de natuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Meer weten >

Sabali Expeditions: Voorbereiding van de zeilboot en interviews over de thema’s biodiversiteit en waterkwaliteit in het kanaal
Video (FR) >

‘Het kanaal - een ecologische corridor in hartje Brussel’ is een project geleid door Grenzeloze Schelde en zijn werkgroep ‘Water in de Stad’,
gesteund door Leefmilieu Brussel en Brussel Mobiliteit en georganiseerd met de expertise en medewerking van Natagora, Natagora Bruxelles,
Natuurpunt Brussel, Brussel Natuur, Bral, Coördinatie Zenne, De Groene Wandeling van Neder-over-Heembeek, het collectief ‘t Rad,
de LRBPO, de GT Hirondelles, la Ferme Nos Pilifs, het Brussels collectief de Bûûmplanters, de Haven van Brussel, Écorce en 21 Solutions.